Ακίνητα – Πολεοδομία – Εθνικό Κτηματολόγιο

Ακίνητα - Πολεοδομία - Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Δικαστική και εξωδικαστική διόρθωση πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

 • Δηλώσεις

 • Αιτήσεις

 • Ενστάσεις

 • Έλεγχος και καταχώριση οικοπέδων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Διόρθωση τετραγωνικών στον αρμόδιο Δήμο

 • Διόρθωση τετραγωνικών στο Ε9 και στη φορολογική δήλωση

 • Εύρεση πολεοδομικού φακέλου ακινήτου (στέλεχος οικοδομικής άδειας, κατόψεις, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές)

 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (πολλά κτίσματα στην Ελλάδα έχουν αυθαίρετες κατασκευές που δεν γνωρίζει ο ιδιοκτήτης)

 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου που είναι απαραίτητη για συμβολαιογραφικές πράξεις

 • Σύνταξη τοπογραφικών

 • Καταχώρηση στοιχείων στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

 • Αναζήτηση ακινήτων για αγορά

 • Αναζήτηση αγοραστών για την πώληση ακινήτων

 • Νομικός Έλεγχος ακινήτου: έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών

 • Κατάρτιση σχεδίων συμβολαίων, προσυμφώνων αγοραπωλησίας και ακινήτων, και λοιπών ιδιωτικών συμφωνητικών

 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης κατοικιών, επαγγελματικής μίσθωσης, κτηριακών εγκαταστάσεων – βραχυχρόνιες μισθώσεις

 • Αγωγές από τη μίσθωση

 • Διαταγές πληρωμής/απόδοσης μισθίου

 • Αναγνωριστικές αγωγές

 • Διεκδικητικές αγωγές

 • Διανομή ακινήτων

 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών

 • Απαλλοτριώσεις ακινήτων