Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Χρίστος Ζυγογιάννης - Δικηγόρος

christos_zygogiannis_photo

Γεννήθηκε το έτος 1975. Εισήχθη στη Νομική Σχολή το έτος 1994 και αποφοίτησε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το έτος 1998. Από το έτος 2000 ασκεί μαχόμενη δικηγορία με έδρα την Αθήνα. Έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο στο Πανεπιστήμιο Μονάχου Γερμανίας με αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής, της γερμανικής και της ιταλικής γλώσσας.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ειδικευόμαστε στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας Δικαίου

wesley-tingey-9z9fxr_7Z-k-unsplash-l

· Μισθώσεις

 • Κατάρτιση μισθωτικών συμβολαίων
 • Διαταγές πληρωμής
 • Αγωγές για μισθώματα
 • Διαταγές απόδοσης / Αγωγές
 • Μισθώσεις κατοικίας, εμπορικές μισθώσεις
 • Εξωστικές διαδικασίες

· Τροχαία ατυχήματα

 • Αυτοκινητικές διαφορές
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες
 • Αγωγές αποζημίωσης
 • Αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.

· Οικογενειακό δίκαιο

 • Διαζύγια, συναινετικά, κατ’αντιδικία, διετής διάσταση
 • Διατροφές τέκνων, συζύγου
 • Δικαστική συμπαράσταση
 • Κατανομή περιουσιακών στοιχείων
 • Επιμέλεια ανηλίκων, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων
 • Σύμφωνα συμβίωσης

· Κληρονομικό δίκαιο

 • Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης
 • Αποδοχή / αποποίηση κληρονομιάς
 • Έκδοση κληρονομητηρίου
 • Οδηγίες σύνταξης διαθήκης
 • Διαφορές μεταξύ κληρονόμων
 • Διανομή ακινήτων από κληρονομιά
 • Συμβάσεις πωλήσεως κινητών και ακινήτων.
 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.
 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.
 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, γειτονικό δίκαιο.
 • Προσημειώσεις, υποθήκες
 • Διεκδικητικές αγωγές
 • Σύσταση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, τροποποίηση καταστατικών τους.
 • Εγκλήματα κατά της ζωής – σωματικές βλάβες (ανθρωποκτονία, έκθεση, σωματική βλάβη).

 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (παράνομη βία, αυτοδικία, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης).

 • Εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, δυσφήμηση)

 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια (διατάραξη οικογενειακής τάξης, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου).

 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας).

 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων).

 • Εγκλήματα κατά της Δικαιοσύνης (ψευδορκία, ψευδής ανωμοτί κατάθεση, ψευδής κατα μήνυση).

 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής).

 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (εκβίαση, απάτη, καταδολίευση δανειστών).

 • Αυτοκινητικές διαφορές

 • Πραγματογνωμοσύνες

 • Διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες

 • Αγωγές αποζημίωσης

 • Αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου

Οικογενειακό Δίκαιο

 • Διαζύγια, συναινετικά, κατ’αντιδικία, διετής διάσταση

 • Διατροφές τέκνων, συζύγου

 • Δικαστική συμπαράσταση

 • Κατανομή περιουσιακών στοιχείων

 • Επιμέλεια ανηλίκων, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων

 • Σύμφωνα συμβίωσης

Κληρονομικό Δίκαιο

 • Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης

 • Αποδοχή / αποποίηση κληρονομιάς

 • Έκδοση κληρονομητηρίου

 • Οδηγίες σύνταξης διαθήκης

 • Διαφορές μεταξύ κληρονόμων

 • Διανομή ακινήτων από κληρονομιά

 • Συμβάσεις πωλήσεως κινητών και ακινήτων.

 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.

 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.

 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, γειτονικό δίκαιο.

 • Προσημειώσεις, υποθήκες

 • Διεκδικητικές αγωγές

 • Σύσταση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, τροποποίηση καταστατικών τους.

Μισθώσεις

 • Κατάρτιση μισθωτικών συμβολαίων

 • Διαταγές πληρωμής

 • Αγωγές για μισθώματα

 • Διαταγές απόδοσης / Αγωγές

 • Μισθώσεις κατοικίας, εμπορικές μισθώσεις

 • Εξωστικές διαδικασίες

Εργατικό Δίκαιο

 • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, συντάξεων.

 • Εργατικές διαφορές, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα

 • Συμβάσεις εργασίας

 • Εκ περιτροπής εργασία

 • Καταγγελίες σύμβασης εργασίας

 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.

 • Υποβολή αιτήσεων για λήψη πάσης φύσεως πιστοποιητικών
 • Διαχείριση ακινήτων (επικοινωνία με μισθωτές, είσπραξη μισθωμάτων κλπ).
 • Ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων
 • Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογικού χαρακτήρα, (διεκπεραίωση κατάθεσης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων κλπ).
 • Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων
 • Διευθέτηση υποθέσεων περιουσιακού χαρακτήρα
 • Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων
 • Εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα
 • Επίλυση Στρατιωτικών θεμάτων
 • Συνταξιοδοτικά θέματα (κατάθεση αιτήσεων και σχετικών εγγράφων για συνταξιοδότηση).
 • Εκπροσώπηση σε κρατικές υπηρεσίες όπως Πολεοδομία, Εθνικό Κτηματολόγιο.

Δίκαιο Ιθαγένειας

 • Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολίτες τρίτων χωρών.
 • Χορήγηση άδειας διαμονής
 • Παράταση βραχείας παραμονής πολίτη τρίτης χώρας
 
 • Δικαστική και εξωδικαστική διόρθωση πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών.

 • Δηλώσεις

 • Αιτήσεις

 • Ενστάσεις

 • Έλεγχος και καταχώριση οικοπέδων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Διόρθωση τετραγωνικών στον αρμόδιο Δήμο

 • Διόρθωση τετραγωνικών στο Ε9 και στη φορολογική δήλωση

 • Εύρεση πολεοδομικού φακέλου ακινήτου (στέλεχος οικοδομικής άδειας, κατόψεις, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές).

 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (πολλά κτίσματα στην Ελλάδα έχουν αυθαίρετες κατασκευές που δεν γνωρίζει ο ιδιοκτήτης).

 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου που είναι απαραίτητη για συμβολαιογραφικές πράξεις.

 • Σύνταξη τοπογραφικών

 • Καταχώρηση στοιχείων στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

 • Αναζήτηση ακινήτων για αγορά

 • Αναζήτηση αγοραστών για την πώληση ακινήτων

 • Νομικός Έλεγχος ακινήτου: έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών.

 • Κατάρτιση σχεδίων συμβολαίων, προσυμφώνων αγοραπωλησίας και ακινήτων, και λοιπών ιδιωτικών συμφωνητικών.

 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης κατοικιών, επαγγελματικής μίσθωσης, κτηριακών εγκαταστάσεων – βραχυχρόνιες μισθώσεις.

 • Αγωγές από τη μίσθωση

 • Διαταγές πληρωμής/απόδοσης μισθίου

 • Αναγνωριστικές αγωγές

 • Διεκδικητικές αγωγές

 • Διανομή ακινήτων

 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών

 • Απαλλοτριώσεις ακινήτων

 • Σύσταση, τροποποίηση, λύση ομορρύθμων, ετερορρύθμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών.

 • Εκκαθάριση

 • Δίκαιο αξιογράφων –επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές.

 • Προστασία καταναλωτή