Ημέρα: 6 Οκτωβρίου 2022

Καταγγελία-μίσθωσης-σπουδαίος-λόγος
6 Οκτωβρίου 2022 admin 0 Comments

Καταγγελία μίσθωσης από μισθωτή.  ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΔ 34/1995. Πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι οι…