Ωσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω καί πόλις, μή όντων νόμων, καταλύεται. Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Ηπείρου 6, 4ος όροφος, Μουσείο, Αθήνα ΤΚ 104 33 Τηλ.: 210 8846061 Fax: 210 8232244 e-mail: info@zygogiannis.gr
en gr

Τομείς δραστηριότητας

Αστικό Δίκαιο

 • Μισθώσεις

  • Κατάρτιση μισθωτικών συμβολαίων
  • Διαταγές πληρωμής
  • Αγωγές για μισθώματα
  • Διαταγές απόδοσης / Αγωγές
  • Μισθώσεις κατοικίας, εμπορικές μισθώσεις
  • Εξωστικές διαδικασίες
 • Τροχαία ατυχήματα

  • Αυτοκινητικές διαφορές
  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες
  • Αγωγές αποζημίωσης
  • Αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου
 • Οικογενειακό δίκαιο

  • Διαζύγια, συναινετικά, κατ’αντιδικία, διετής διάσταση
  • Διατροφές τέκνων, συζύγου
  • Δικαστική συμπαράσταση
  • Κατανομή περιουσιακών στοιχείων
  • Επιμέλεια ανηλίκων, υιοθεσία, επιτροπεία ανηλίκων
  • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Κληρονομικό δίκαιο

  • Δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης
  • Αποδοχή / αποποίηση κληρονομιάς
  • Έκδοση κληρονομητηρίου
  • Οδηγίες σύνταξης διαθήκης
  • Διαφορές μεταξύ κληρονόμων
  • Διανομή ακινήτων από κληρονομιά
 • Συμβάσεις πωλήσεως κινητών και ακινήτων
 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου
 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη
 • Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, γειτονικό δίκαιο
 • Προσημειώσεις, υποθήκες
 • Διεκδικητικές αγωγές
 • Σύσταση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, τροποποίηση καταστατικών τους

Ποινικό Δίκαιο

 • Εγκλήματα κατά της ζωής – σωματικές βλάβες (ανθρωποκτονία, έκθεση, σωματική βλάβη)
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (παράνομη βία, αυτοδικία, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης)
 • Εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση, δυσφήμηση)
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια (διατάραξη οικογενειακής τάξης, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου)
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας)
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων)
 • Εγκλήματα κατά της Δικαιοσύνης (ψευδορκία, ψευδής ανωμοτί κατάθεση, ψευδής καταμήνυση)
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (εμπρησμός, παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής)
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (εκβίαση, απάτη, καταδολίευση δανειστών)

Εργατικό Δίκαιο

 • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, συντάξεων
 • Εργατικές διαφορές, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Εκ περιτροπής εργασία
 • Καταγγελίες σύμβασης εργασίας
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.

Εμπορικό Δίκαιο

 • Σύσταση, τροποποίηση, λύση ομορρύθμων, ετερορρύθμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών
 • Εκκαθάριση
 • Δίκαιο αξιογράφων –επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, φορτωτικές
 • Προστασία καταναλωτή

Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Δικαστική και εξωδικαστική διόρθωση πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών
 • Δηλώσεις
 • Αιτήσεις
 • Ενστάσεις