Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος. Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος
Ηπείρου 6, 4ος όροφος, Μουσείο, Αθήνα ΤΚ 104 33 Τηλ.: 210 8846061 Fax: 210 8232244 e-mail: info@zygogiannis.gr
en gr

Νέα

10/06/2013 Διαθεσιμότητα μισθωτών Ν. 4093/2012

Διαθεσιμότητα μισθωτών Ν. 4093/2012 - Δικαίωμα στην εργασία - Αρχή ισότητας - Δικαίωμα στην προσωπικότητα - Προστασία ιδιοκτησίας - Αρχή αναλογικότητας - Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Ασφαλιστικά μέτρα - Υποχρέωση απασχόλησης εργαζομένου -. Θέση σε διαθεσιμότητ

10/06/2013 Καταγγελία εργαζομένης για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τον εργοδότη

ΑΠΔ 28/2012 Καταγγελία εργαζομένης για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τον εργοδότη της. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628

10/06/2013 Λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες ομογενείς με φορολογικά πιστοποιητικά

Στη διευθέτηση προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες ομογενείς με φορολογικά πιστοποιητικά προχώρησε η Κυβέρνηση μέσω νομοτεχνικών βελτιώσεων που περιλήφθηκαν στο Ν. 4141/2013. Απαντώντας σήμερα σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας της Χρυσής Αυγής κ. Δημητρίου Κουκούτση σχετικά με τη φορολόγηση Ελλήνων της αλλοδαπής ο υφυπουργός Οικ

10/06/2013 Απλοποίηση διάταξης για πιστοποιητικό κατοικίας Ομογενών στο εξωτερικό

Η κυβέρνηση αναγνώρισε την ταλαιπωρία και έδωσε λύση στο πρόβλημα των ομογενών- μονίμων κατοίκων του εξωτερικού για τον τρόπο πιστοποίησης της μόνιμης κατοικίας τους στο εξωτερικό. Τα προβλήματα που δημιούργησε η καθιέρωση του φορολογικού πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας ήταν αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Χρυσής

03/06/2013 ΜΠρΠειρ 3629/2012 Ασφαλιστικά μέτρα - Ανάθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου σε πατέρα

Ανάθεση επιμέλειας ανήλικης (7 ετών) στον αιτούντα πατέρα της. Πραγματικό συμφέρον τέκνου. Παράβαση καθηκόντων επιμέλειας. Ανεπίτρεπτα σωφρονιστικά μέτρα που θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Εφαρμογή του άρθρου 1518 παρ. 2 εδ. β' ΑΚ.     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ   3629/2012 2871/2012